Sunday, July 16, 2006

Detta kom just in, jens kirketerp har slutat med 9-5 kneget och ska istället satsa på sin nya karriär under namnet dj ravi!!

Han var bla med i VG för inte så länge sen.
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=103006

No comments: